Als Elizabeth over de moeder van de Verlosser zegt: ‘Zalig zij, die geloofd heeft’, zo kan men deze zaligheid ook op Jozef betrekken, omdat hij positief op het Woord van GOD ant­woordde, toen het hem op het beslissende ogenblik werd mee­gedeeld. Jozef antwoordde op de verkondiging van de Engel niet zoals Maria, maar hij deed, wat de HEER hem had bevolen en nam zijn vrouw bij zich op. Wat hij heeft gedaan, is pure gehoorzaamheid van het geloof, dus via een andere weg een Ja. Men kan zeggen dat, wat Jozef heeft gedaan, hem op heel bijzondere wijze met het geloof van Maria ver­bond: Hij nam de van GOD komende waarheid aan, wat zij al bij de Verkondiging heeft aangenomen.

Volgens de gewoonte van het Joodse volk werd de hu­we­lijks­sluiting in twee gedeelten voltrokken: Eerst werd de wette­lijke huwelijkssluiting (eigenlijk huwelijk) gevierd en pas na een tijd nam de man de vrouw bij zich in huis. Voordat Jozef met Maria in dezelfde huishouding ... meer

Beschouwing van het leven van de H. Jozef

Toen Jozef het moederschap van Maria opmerkte, zonder dat hij bij het geheim betrokken werd, gedroeg hij zich met zijn innerlijke pijn voorbeeldig. Heeft hij zijn bruid, Maria, be­schul­digd, verstoten? Neen, nooit. In zijn ogen was ze hei­lig. Zoals het overeenstemde met de vrome, trouwe en recht­vaar­dige Jozef, ontfermde hij zich over zijn verloofde door van haar te willen scheiden. Dit gedrag laat hem als stille, bezonnen, meelevende en op de achtergrond blijvende mens zien.

Jozef kon immers niet weten wat er gebeurde. Hij liep gevaar, de hem toebedachte opdracht mis te lopen. De Hemel was immers iets onvoorstelbaar groots met de H. Jozef van plan. Dus kwam GOD hem na zo‘n zware beproeving te hulp. Een Engel van de HEER mocht hem de boodschap brengen. GOD nam hem in vertrouwen. Jozef werd tot de onvergelijkbare uit­verkorene van goddelijke plannen. Jozef was een man met een unieke houding wat vertrouwen betreft. Net zoals Maria zei hij Ja en gehoorzaamde aan de opdracht, de plaats van de vader bij de Messias aan te nemen en uit te oefenen zonder te vragen naar het waarom. Deze opdracht van de Hemel oefende hij in hoogste mate met zijn leven uit.

Jozef is de man van de Keizerin van de Hemel en het heelal. In het begin van dit pelgrimspad treft zich het geloof van Maria met het geloof van Jozef.