Paula Schneider - de Stichteres

Ik ben blij dat U langs deze weg contact met mij op­neemt, ook verheug ik  me op toezendingen van Uw per­soonlijke belevenissen met de H. Jozef.

lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

Vaak wordt er geïnformeerd of er bij mij medailles van de H. Jozef en Jozefs-olie, waarmee Broeder Andreas zieken heeft genezen, verkrijgbaar zijn. De Jozefs-olie moet ik ook uit Montreal betrek­ken en de Gemeenschap van leken heeft eigen medailles van de H. Jozef, die alleen aan leden worden gegeven. Daarom verzoek ik, het gewenste direct bij het Oratorium in Canada te bestellen (van de Jozefs-olie zijn flesjes van 60 ml en 500 ml verkrijgbaar).

Onderstaand adres, telefoonnr.,  e-mail enz. Bestellingen zijn in de Franse en Engelse taal mogelijk. Betalingswijze: EC-Card, Mas­ter-Card, VISA enz.

Oratoire Saint-Joseph
3800 Ch. Queen-Mary Road
Montréal QC H3V 1H6
Canada

Telnr.  : +  1 514-733-8211 poste 2862
Faxnr. :  + 1 514-906-1803

E-Mails: EConstantin@osj.qc.ca  of  JLDoucet@osj.qc.ca