Jozefs-Medaille

Deze Medaille, zoals U ziet, is iets bij­zon­ders. Ze is een eigen weg gegaan. Het komt mij voor dat de H. Jozef al vele jaren naar deze tijd heeft toe gewerkt.

Deze Medaille ontving ik van een Pries­ter. Ze moet heel oud zijn en de drager was vermoedelijk een orthodox Gees­te­lijke (Patriarch). De Priester schonk ze me in 1979, omdat hij wist dat de H. Jozef me dierbaar is. Ik heb ze in al die jaren zorgvuldig bewaard en menig keer weer bewonderd – ook met de ge­dachte, dat het jammer is zoiets waardevols weer terzijde te leggen en niet te kun­nen dragen. Steeds weer heb ik daar­mee ook de mensen gezegend.

Nu was de stichting van de gemeenschap van leken op komst en onmiddellijk wist ik wat ik als Stichteres bij de opname van de leden moest dragen.

Zo is deze Medaille tot mijn persoonlijk en tot kenmerk van de gemeenschap van leken van de H. Jozef geworden. In alles zie ik de voortdurende hulp en het werken van de H. Jozef.

Jozefs-Medaille