Wie tot de “Gemeenschap van leken van de H. Jozef” wil toetreden, moge alsjeblieft alle onderstaande vakjes invullen en opsturen, omdat deze gegevens voor het schrijven van de opname-oorkonde nodig zijn. Ik heb het volledig adres nodig, om het maandelijks rond­schrijven en evt. bij een opneming waarbij men niet persoonlijk aanwezig is, oorkonde, Medaille en opname-boekje te kunnen bezorgen. Het zou me heel veel tijd en moeite besparen, als ik deze gegevens niet extra zou moeten opvragen. In het vakje “Opmerkingen” kunt U ver­mel­den dat U een opneming wenst waarbij U niet persoon­lijk aanwezig bent, indien U niet persoonlijk kunt komen. Ik vraag om begrip en ben blij met iedere aanmelding!

Wie alleen informaties of op algemene vragen inlich­tingen wil kan zich via “contact” met mij in verbinding stellen.

Aanmelding