Geliefde Vader Jozef, neem ons allen in Jouw bijzondere bescherming en blijf voor ons een goede Vader. Amen!

H. Frans van Sales, H. Katharina van Siena, H. Broeder An­dreas, alle grote vereerders van de H. Jozef en Naam­heiligen, help ons, dit voornemen met vreugde en liefde uit te voeren, opdat de gemeenschap moge groeien, naar binnen en naar buiten.

Wijdings-gebed

Gegroet, H. Jozef, Jij geweldige Voedster- en Pleegvader van JEZUS, Jou wijden wij ons vandaag in ’t bijzonder voor altijd en eeuwig. Jou wijden we onze gemeenschap en plaatsen ze geheel onder Jouw bescherming. Houd je zegenende handen altijd over ons en allen, die we Jou toevertrouwen.

We vragen Je om de genade van volharding. Verleen ons aan­deel aan Jouw deugden. Verkrijg voor ons innige ver­eniging met GOD. Leer ons die inkeer van de Geest, die diepe deemoed van het hart, die volmaakte overeen­stemming met de Wil van GOD, die Jij op zo’n geweldige wijze bezat. Vraag voor ons ook geduld in tegenspoed – een rotsvast vertrouwen op GODS Voorzienigheid. Vraag voor ons een brandende liefde tot Jouw Pleegzoon JEZUS en Zijn heiligste Moeder, die Jou tot zo’n hoge graad van heiligheid hebben verheven. – Leidt ieder van ons tot een grote heiligheid.